top of page

Historie van de Hengelose bijenvereniging

Warnsveld " De bijenkorf" - Hengelo "De Vooruitgang"

1912

De oorsprong van de Hengelose bijenvereniging “De Vooruitgang” ligt in Warnsveld, waar op 28 november 1912 de – Imkersvereniging “De Bijenkorf” te Warnsveld en Omstreken – werd opgericht. De vereniging begon met een ledenaantal van 19 leden, maar dat verdubbelde zich binnen een jaar tijd. In de jaren daarna, we moeten niet vergeten dat er rondom het neutrale Nederland een wereldoorlog woedde, bleef het ledenaantal stijgen. Het is opvallend dat er niet alleen in Warnsveld wordt vergaderd, maar ook in Vorden in het café van de heer Lettink. Het blijkt dat de leden ver verspreid wonen. Door ook in Vorden te vergaderen probeert het bestuur tegemoet te komen aan de leden die in Hengelo en Vorden wonen. Toch valt het niet mee om iedereen tevreden te houden.

 

1916

Begin 1916 besluiten 8 leden uit Almen een eigen vereniging op te richten, ook hier zal de afstand Almen – Warnsveld wel mee hebben gespeeld. Ondanks de Almense afscheiding telt de Warnsveldse vereniging eind 1916 al bijna 50 leden.

1918

Als op 11 november 1918 een einde aan de Eerste Wereldoorlog is gekomen is het ledenaantal al opgelopen tot 87 leden. Met zo’n groot aantal leden werd het moeilijk om een vereniging te leiden waarvan de leden woonden in Zutphen, Warnsveld, Gorssel, Vorden, Hengelo, Zelhem, Baak, Steenderen en Hummelo. Het stuit vooral op praktische problemen. Suikerleveranties moeten worden aanbesteed, waarna de laagste inschrijver de suiker op een vijftal plaatsen moet afleveren. In 1920 wordt de “suikerrit” gegund voor 15 gulden, een flink bedrag voor een flinke rit.

1921

Als in 1921 het aantal leden is opgelopen tot 108, is “het zwermen" echter niet meer te verhinderen en zal de vereeniging gesplitst worden in een afdeling Warnsveld, Vorden en Hengelo. Op 15 december 1921, tijdens een bestuursvergadering bij A. Oonk in Warnsveld, wordt de “oude” afdeling Warnsveld ontbonden. Uit Hengelo zijn de heren Hesselink, Klein Zessink en Woerts aanwezig.

 

Op 24 oktober 1921 heeft het driemanschap de heer Hesselink, de heer Klein Zessink en de heer Woerts in Hengelo een nieuwe bijenvereniging opgericht. De nieuwe vereniging kreeg de naam “De Vooruitgang”.

warnsveld_bewerkt.jpg

"De Bijenkorf" Warnsveld

BESTUUR12,5JAAR_bewerkt.jpg

12.5 jarig jubileum "De Bijenkorf" Warnsveld

bottom of page