top of page

Bijenhotel

Informatie over de huisvesting van inheemse wilde bijen

Bijenhotels
Bijenhotels zijn door de mens gemaakte nestgelegenheden voor wilde bijen. Doorgaans zijn dit bouwwerken van hout waar boorgaten in hardhout en holle stengels gebruikt worden als nestgelegenheid. Voor zandbijen zijn deze hotels niet geschikt aangezien zij in de grond nestelen. Hommels nestelen ook in de grond of in verlaten nestkastjes van vogels (e.g. boomhommels).

Bouw je eigen bijenhotel
Een eigen bijenhotel maken is niet heel ingewikkeld. Bijenhotellen zijn er in veel vormen en maten. Het klassieke bijenhotel bestaat uit bamboe stokjes van minstens 5 cm lang waarvan de achterkant dicht is. De reden voor deze minimale lengte is dat wilde bijen doorgaans een aantal broedcellen achter elkaar willen maken (zie tekening). Bij voorkeur heeft een bamboe stokje of een andere holte dan ook een lengte van zo'n 15 cm. Het nadeel van een ondiep nest is ook dat spechten makkelijk bij de ontwikkelende larven kunnen en zich niet zullen weerhouden om alles eruit te halen. 

nestcellen.jpg

Drie opeenvolgende met stuifmeel gevulde nestcellen in een holle stengel. De cellen zijn gescheiden/afgesloten met zand of steentjes, blaadjes, gekauwd plantmateriaal of speeksel, afhankelijk van de soort bij

Nestmateriaal
Er zijn diverse opvullingen te bedenken voor bijenhotels. Hier volgen enkele voorbeelden:
-Holle stokjes of stengels (met gesloten achterzijde)
-Hardhout met geboorde gaten (doorgaans zijn boorgaten van 2 -18 mm voldoende)
-Baksteen met geboorde gaten

-Leem

Soorten holle stokjes en stengels: Bamboe is ideaal aangezien het makkelijk te zagen is en een dikke wand heeft om de eitjes/larven goed te beschermen. Riet word ook vaak gebruikt in bijenhotels en gaat minder lang mee dan bamboe. Maar ook takken van andere planten die hol van binnen zijn kunnen gebruikt worden. Wilde bijen willen bijvoorbeeld ook nestelen in de holle stengels van hortensia's of forsythia. Ook takken van planten met zacht merg kunnen gebruikt worden, zoals vlier.

Soorten hout: voor een bijenhotel dient hardhout gebruikt te worden of hout dat niet splintert om schade aan vleugels te voorkomen. Hout van hars producerende bomen is minder geschikt voor dezelfde reden.

Leem: Wilde bijen gebruiken leem voor het afsluiten van hun nestcellen, maar sommigen willen hier ook graag in nestelen. Een goede verhouding leem/zand dient dan gemengd te worden zodat wilde bijen zelf nestgangen kunnen maken.

Locatie bijenhotel
Zoals bij een bijenstal voor honingbijen is het wenselijk om de ingang van het bijenhotel richting het oosten of zuidoosten te plaatsen. Zo wordt het hotel lekker warm door de zon. Om vorstproblemen te voorkomen dient het bijenhotel minstens 50 cm boven de grond te staan.

Bescherming bijenhotel
Spechten kunnen een enorme ravage aanrichten aan bijenhotels in hun zoektocht naar voedsel. Vaak is het daarom verstandig om een paar centimeter voor de opening van de gangetjes een gaas te plaatsen om spechten weg te houden.

Wanneer wordt mijn bijenhotel bewoond?
Als de locatie en de omgeving gunstig zijn dan wordt een bijenhotel al snel bewoond. In het voorjaar vanaf maart is de gehoornde metselbij actief. Vlak hierna ook de rosse metselbij. In de zomer komen daar verschillende andere bijen bij zoals de ranonkelbij, bladsnijders, maskerbij en de tronkenbijen.

bottom of page