top of page

Nieuws

2020

Oproep nieuwe bestuursleden en werkgroepen

Velen handen maken licht werk! 

Wie vindt het leuk om een steentje bij te dragen aan onze vereniging? Wij zijn opzoek naar bestuursleden en leden die een aantal werkgroepen willen vormen. Onderstaand een aantal onderwerpen waarvoor we leden zoeken. Geïnteresseerd? Laat het ons dan weten (contact).

Bestuur. Het huidige bestuur bestaat uit vier personen, Annelies de Vrucht, Marion Zielhorst, André te Stroet en Eddy Geurtsen. Silvia Coolen neemt, als zij tijdens de nog te houden ALV wordt benoemd, zitting in het bestuur. Annelies heeft echter aangegeven dat zij het bestuur, wanneer mogelijk, spoedig wil verlaten. Marion stelt zich tijdelijk herkiesbaar, maar zal haar nieuwe termijn niet afmaken. Hiermee komt het uiteindelijke bestuur neer op 3 personen, waarmee in de functies van penningmeester, secretaris en voorzitter is voorzien. Een jaartje meelopen om te zien wat er zoal gebeurt in het bestuur kan natuurlijk ook.

Werkgroepen. Als vereniging organiseren we jaarlijks diverse activiteiten waarbij we jullie hulp goed kunnen gebruiken. De werkgroepen kunnen uit 1 of meerdere leden bestaan en kunnen ook gecombineerd worden met een bestuursfunctie. Onderstaand een aantal van deze activiteiten met een korte toelichting.

100 jarige bestaan van de vereniging. Op 24 oktober 2021 bestaat "De Vooruitgang" 100 jaar. Dit eeuwfeest willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Naast een jubileumboek(je) zou het graag zien dat we dit jubileumjaar met zijn allen gevierd gaat worden. Hiervoor zijn nog de nodige ideeën en organisatie nodig.

Publieke relaties. Doen we wel genoeg aan promotie van de imkerij en onze honing? Weet "Bronckhorst" wel dat er een aantal imkerijen zijn? Hoe kunnen we de bijenhouderij beter onder de aandacht brengen van het publiek? Denk hierbij bijvoorbeeld aan sociale media (e.g. facebook), app's etc.. 

Bijenstal. De bijenstal aan de Dijenborghsestraat is een kleine 30 jaar geleden door vrijwilligers gebouwd. De stal en de directe omgeving heeft onderhoud nodig dat georganiseerd moet worden en wellicht zijn er nog andere manieren waarop we de bijenstal kunnen benutten. Zijn er aanpassingen nodig om de stal breeder inzetbaar te maken?

Cursus. Samen met een aantal verenigingen uit de omgeving organiseert "De Vooruitgang" al enkele jaren de beginnerscursus voor imkers. De organiserende verenigingen rouleren ieder jaar de organisatie van de cursus (e.g het regelen van de locatie en cursusbenodigdheden), maar ook in de andere jaren is alle hulp van de verenigingen erg gewenst.

Website. Voor het vullen van onze website kunnen we jullie input goed gebruiken. de grove opzet is er, maar er ontbreekt nog veel informatie en vooral ook foto's. 

bottom of page