top of page

Nestgelegenheid

Wilde bijen nestelen in holtes en in de bodem

Holle stengels
Veel solitaire wilde bijen nestelen in holle stengels van afgestorven stukken van stuiken die hol zijn of zacht merg bevatten. Denk hierbij aan stengels van vlier, braam,  Deze wilde bijen zijn vaak goed bekend omdat zij ook in bijenhotels met holle stengels nestelen.

Holtes
Hommels en vooral boomhommels staan erom bekend dat ze nog wel eens een verlaten vogelnestkastje willen bezetten. Nieuwsgierige pottenkijkers tolereren ze vaak niet en ze kunnen dan ook behoorlijk territoriaal zijn. Deze nestgelegenheden lijken sterk op door de mens gemaakte hommelkasten. Voor bestuiving van bijvoorbeeld tomaatplanten in kassen worden ook hommelkastjes of doosjes gebruikt.

Bodem
En groot deel van de wilde bijen en hommels nestelt in of op de bodem. Akkerhommels verzamelen vaak mos en bouwen hun nest op de grond. Aardhommels maken juist een holte in de grond om te nestelen en wilde bijen maken enkele nestgangen of  leven in grote aggregaties en alles daar tussenin.

 

DSC_6166.JPG
DSC_8779.JPG

Links: maskerbij sluit haar nest met speeksel; rechts: Breedbandgroefbij (zie groef in achterste), nestelt in de grond

bottom of page